31.5.54

เทียบปริมาณน้ำยาง

เปรียบเทียบปริมาณน้ำยางแต่ละสายพันธุ์ที่น่าปลูก

พันธุ์ยาง
น้ำยางกก. /ไร/ปี

   RRIT 251
   RRIT 408
  RRIT266           
457
352
346

                                                                     
PB 350
   RRIM 600
436
289

   RRIM2025
451

   RRIM2027
497

   RRIM3001
512


เทียบปริมาณน้ำยางสายพันธุ์มาเลย์


RUBBER BUDDED SEEDLING

Rubber Seedlings are available for sales with all the following clones,

The following available clones and other clones can be arranged on request.

RRIM 3001 (1 Malaysia)
RRIM 2027
RRIM 2025
RRIM 928
RRIM 929
PB 350

All the available clones are verified and approved by LGM(Lembaga Getah Malaysia).
แปล

ต้นกล้ายาง โคลนนิ่งที่สามารถปลูกได้ดีต่อไปนี้และโคลนอื่น ๆ สามารถจัดตามลำดับดังนี้

  1. RRIM 3001 (1 มาเลเซีย)
  2.  RRIM 2027
  3.  RRIM 2025
  4.  RRIM 928
  5.  RRIM 929
  6.  PB 350

ทั้งหมดที่โคลนที่มีอยู่ตรวจสอบและอนุมัติโดย LGM (Lembaga Getah มาเลเซีย) 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น